IT-konsulent Emilie Duedahl

Det første fuldtidsarbejde efter studiet
Det var vigtigt for Emilie, at hun kunne kombinere sin kommunikations- og IT bagrund i sit første job efter endt studie, men derudover var hun åben for muligheder. Ved IT Match Making på ITU stiftede Emilie første gang bekendtskab med Trustworks, og det udviklede sig efterfølgende til en snak over en kop kaffe. Kaffeaftalen mundede ud i Emilies første job efter endt studie.

Konsulenter kan komme ud på mange forskellige kundeprojekter og dertilhørende fagområder. Det er selvfølgelig en stor fordel at have en specialiseret viden inden for et område, men at have en bred kompetenceprofil er faktisk en endnu større styrke at have som konsulent. Hvor man hurtigt skal sætte sig ind i nye områder. Kommunikationsdelen er især vigtig som konsulent, da man skal være dygtig til at samarbejde med en bred gruppe af interessenter på et projekt. Det var derfor det perfekte match for Emilie at blive IT-konsulent, hvor hun hver dag bruger sine kompetencer inden for både IT og kommunikation. Trustworks er et IT-konsulenthus, hvilket selvsagt betyder, at der er en masse IT-relaterede projekter, hvor Emilie desuden har mulighed for at benytte sin tekniske baggrund og viden ude hos kunderne. Rollen som IT-konsulent passer derfor Emilie godt, fordi samspillet mellem faglig specialiseret viden og kundekommunikation går op i en højere enhed.

”Mit arbejde handler i høj grad om at formidle budskaber, så man kan komme videre i projektet og der spiller god kommunikation en kæmpe rolle”

Som nyuddannet vil mange betegne Emilie som en juniorprofil, men i Trustworks har man ikke titler, som kategoriserer ens niveau; og hvorvidt man er nyuddannet eller har mange års erfaring. Emilie udtrykker, at hun ikke har følt sig behandlet som en nyuddannet i Trustworks – tværtimod!

”Jeg blev ansat hos Trustworks og fik alt det ansvar, som jeg gerne ville have. Jeg synes, det har været superfedt, at jeg har fået lov til at løbe afsted med egne projekter. Det tror jeg ikke alle nyuddannede normalt får lov til”

Hos Trustworks bliver tillid og frihed under ansvar vægtet højt. Faglig sparring bliver prioriteret højt, og man kan altid få hjælp, hvis man har behov for opbakning på et projekt. Som nyuddannet er det en tryghed at vide, at man altid har opbakning fra Trustworks-teamet. Det er en afgørende faktor, som har medført, at Emilie har turde tage ansvar helt fra begyndelsen af sin karriere.

Trustworks som arbejdsplads
Trustworks er en arbejdsplads, som vægter faglighed og team-spirit højt. Emilie forklarer, at selv om hun sidder som den eneste konsulent fra Trustworks på et projekt, så føler hun sig aldrig alene; hun har Trustworks-teamet i ryggen. Alle kolleger står klar til sparring og en hjælpende hånd. Derudover er der ofte flere trustworkere hos samme kunde, hvorfor man aldrig føler sig helt på egen hånd.

”Trustworks er en meget fleksibel arbejdsplads, som giver plads til at man kan arbejde hvor og hvornår det passer en – så længe det passer ind hos kunden og opgaverne bliver løst til tiden.”

Samlet set er Emilie glad for sit første fuldtidsjob hos Trustworks, hvor hun som nævnt kan kombinere begge sine uddannelsesbaggrunde. Derudover er det en stor bonus, at der også er mulighed for faglig og social hygge – hvad enten det er rundt om bordtennisbordet, til et paintball-arrangement eller aftener med pizza og programmering.

Hvis du har spørgsmål til Emilie om f.eks. det at være nyuddannet i et konsulenthus, er du velkommen til at skrive til hende.

Blå bog

  • Navn Emilie Duedahl

  • Alder 26

  • Stilling Solution Architect

  • Uddannelse Kandidat i Softwareudvikling fra IT-Universitet i København derudover har Emilie en bachelor i Marketing and Management Communications fra Århus Universitet, BSS

  • Ansat i Trustworks siden august 2019

”Jeg havde ikke et specifikt drømmejob i hovedet. Jeg havde heller ikke en bestemt stilling i hovedet”

Emilie
TW bomærke

Mere om Trustworks

Bliv klogere på hvilket slags konsulenthus Trustworks er ved at se vores kulturvideo.

Har du lyst til en uforpligtende kaffe? Send os en mail.

Læs også portrættet af Thomas Gammelvind for at høre en af stifternes visioner med og for Trustworks.

Portræt af Emilie på sofaen