Mød en trustworker: IT-arkitekten Mathias

Hvem er bedst til at beskrive, hvordan en trustworker er? En trustworker! Hos Trustworks er vi tre teams: forretningsanalytikere, projektledere og IT-arkitekter.

I dette interview kan du møde Mathias – en supersjov, sympatisk og skarp IT-arkitekt. Mathias giver dig et indblik i, hvordan han blev IT-arkitekt hos Trustworks, hvordan livet som konsulent er, samt hvordan han oplever Trustworks’ kultur.

Vejen til IT-arkitekt hos Trustworks

”Jeg har altid været drevet af at have et ben i begge lejre – en bachelor i kommunikation, forretning og økonomi og en kandidat i Software Design. Jeg synes, det er interessant at se og forstå abstraktionerne i samspillet mellem IT og forretning.

Da jeg afsluttede mine studier, arbejdede jeg hos marketing- og kommunikationsbureauet, Wunderman Thompson. Her var jeg på et spændende projekt som teknisk projektleder og var derfor ofte i berøring med arkitektur og løsningsdesign. Jeg hørte første gang om Trustworks gennem en bekendt, som arbejdede der. Min ansættelsesproces hos Trustworks var enormt behagelig. Jeg kunne tydeligt mærke, hvordan historien om Trustworks og livet som konsulent var gennemgående for alle samtaler. Det viste sig heldigvis at holde stik, da jeg startede.”

Livet som konsulent

”Tempoet har været højt lige siden, at jeg trådte ind over dørtærsklen hos Trustworks. Jeg fik hurtigt tildelt en kundeopgave, hvor jeg kunne koble min erfaring fra min tidligere arbejdsplads samt faglige viden fra ITU til mit arbejdsliv.

Min rolle hos Trustworks er todelt. Den ene del er min faglige rolle som arkitekt – en bred rolle, hvor jeg kan specialisere mig inden for det tekniske og blive domænespecifik. Den anden del er min rolle som konsulent, som er fælles for alle i Trustworks uanset faglighed. Vi efterlever et fælles konsulentmindset, som karakteriserer Trustworks, når vi udfører klassiske opgaver som rådgivning, facilitering m.m.”

Konsulentmindsettet

”En del af Trustworks’ konsulentmindset er, at vi alle lykkes, når vi løfter i flok. Det betyder, at vores kunder ikke blot køber én konsulent, men får adgang til hele Trustworks’ vidensbank. Eftersom min rolle som IT-arkitekt er meget bred, er det en stor styrke, at jeg kan søge sparring og trække på mine kollegaers fagligheder.

I klassiske konsulenthuse er individuelle KPI’er ofte en del af dagsordenen, men ikke hos Trustworks. Vi er teamplayere, og alle har lyst til, at vi lykkes i fællesskab.

Dette afspejler sig tydeligt i hverdagen. Jeg skulle på et tidspunkt udarbejde noget udbudsmateriale ifm. et projekt. Her trak jeg på mine kollegaer fra forretningsanalytikerteamet ift., hvordan jeg på bedste vis kunne gå til kravspecifikationerne. Når jeg andre gange har haft opgaver af mere teknisk karakter, har jeg trukket på mit eget team – arkitektteamet.”

Typiske arbejdsopgaver

”Arbejdsopgaverne hænger naturligvis sammen med projektet. På et tidspunkt var min kollega og jeg en del af et projekt, hvor vi skulle facilitere hele processen for en konkurrenceudsættelse af en udviklingsopgave. Kunden ønskede at rykke et produkt til en ny infrastruktur – og til dét skulle der findes en leverandør.

Vi skulle derfor opsamle informationer om ønsket samarbejdsmodel, tidsplan samt dokumentation på nuværende løsning såvel som funktionelle- og non-funktionelle krav til den fremtidige løsning i et nyt IT-miljø. Her gjaldt det først og fremmest om, at jeg skulle skabe mig et overblik over projektet og stille de rigtige spørgsmål til de rigtige interessenter for at få de rette informationer.

Arbejdsopgaverne i dette projekt var blandt andet:

  • Udarbejdelse af kontraktbilag
  • Beskrivelse af kundens forretningsprodukt, IT-miljø og teknologier
  • Beskrivelse af hvordan en nyudvikling skulle se ud og udviklingsleverandørerens rolle”

Vores unikke kultur

”Når man er blevet en del af Trustworks, har virksomheden truffet et valg om, at de gerne vil dig. Hos Trustworks oplevede jeg tillid fra dag ét. Jeg fik hurtigt ansvar velvidende, at jeg har hele Trustworks i ryggen. Kulturen hos os kan blandt andet beskrives med tre ord: frihed, høj faglighed og menneskelighed.”

1. Frihed

”Jeg styrer selv tilgangen til mit arbejde. Der er frihed og selvledelse på en helt særlig måde, hvilket betyder, at jeg selv har magten til at bestemme over min egen hverdag, og hvordan jeg strukturer den. Dette kræver naturligvis selvdisciplin. Der er opsat nogle rammer, som giver friheden til dette. Jeg kan for eksempel bruge mit uddannelsesbudget på de kurser, konferencer m.m., som jeg finder interessante for min egen udvikling.”

2. Høj faglighed

”Jeg har indtil videre lært så meget hos Trustworks – og udvikler mig hver dag. Det skyldes blandt andet Trustworks’ store fokus på vidensdeling. Vidensdeling er en essentiel del af Trustworks, og noget som bliver efterlevet. Én gang om måneden har vi et fredagsoplæg fra en af vores kollegaer, som sætter en faglig passion i kontekst. Tre gange om året er dedikeret til en såkaldt ”vidensdag”, hvor vi arbejder intenst med specifikke emner og får relevante oplægsholdere ud til dette. Vi har interne faglige fora, hvor vi nørder i dybden med f.eks. apps eller change management. Den interne og eksterne vidensdeling er en integreret del af vores kultur – og det er fedt at være en del af.”

3. Menneskelighed

”Én ting er faglighed – noget andet er menneskelighed. Kombinationen af disse er vigtige. Jeg fandt hurtigt ud af, at den særlige kultur er et vigtigt kendetegn ved Trustworks. Kulturen bærer præg af at være åben, ærlig og hjælpsom – og af, at alle har en stor interesse i hinanden. Det sætter krav til, hvordan vi hver især er som personer og til vores mindset. Der er uden tvivl nogle fællestræk, som vi alle besidder – og derfor står vi stærkt sammen som et team uanset alder, erfaring og alt herimellem.”

Du er velkommen til at skrive til hello@trustworks.dk, hvis du er nysgerrig på at høre mere om, hvordan det er at være konsulent hos os.

Blå bog

  • Navn Mathias Rasmussen
  • Alder 27

  • Stilling IT Architect

  • Uddannelse Bachelor i Marketing and Management Communication fra Aarhus Universitet (Business School)
    Skiftede til Software Design på ITU, hvor han tog sin kandidat

  • Ansat i Trustworks siden juni 2021

”Tempoet har været højt lige siden, at jeg trådte ind over dørtærsklen hos Trustworks. Jeg fik hurtigt tildelt en kundeopgave, hvor jeg kunne koble min erfaring fra min tidligere arbejdsplads samt faglige viden fra ITU til mit arbejdsliv.”

Mathias
TW bomærke

Mere om Trustworks

Bliv klogere på hvilket slags konsulenthus Trustworks er ved at se vores kulturvideo.

Har du lyst til en uforpligtende kaffe? Send os en mail.