Usability test er den mest udbredte usability-metode.
Med dette kursus kan du få bevis på dine usability test-kompetencer som Certified Professional for Usability Testing and Evaluation (CPUX-UT).

CPUX-UT er en internationalt anerkendt lærebog om usability evaluering, specielt usability test, med tilhørende certificering. Kurset er for dig, som allerede har bestået det grundlæggende UX-kursus CPUX-F, og som gerne vil bygge videre på din UX-viden.

Hvorfor få en Usability Test-certificering?

Dette kursus er for dig, der allerede arbejder med eller gerne vil arbejde professionelt med at foretage forskellige former for usability test (test af brugervenlighed).

Kurset er relevant for dig og dine kolleger fordi

 • du sikrer, at din viden om usability test er tidssvarende
 • du får kendskab til og kompetencer indenfor anerkendte metoder og teknikker for usability test
 • du viser, at du aktivt vedligeholder din faglige viden
 • du får et anerkendt bevis for din viden om usability test

Det lærer du på kurset

Kurset er baseret på indhold fra the International Usability and User Experience Qualification Board (UXQB). Kursustiden bruges til oplæg med quizspørgsmål og praktiske øvelser med plads til debat og spørgsmål. Ca. 50 % af undervisningen er øvelser med særlig vægt på udarbejdelse af testopgaver, moderation og kommunikation af testresultater.

Kurset giver en systematisk gennemgang af usability test og evaluering med fokus på:

 • Udtryk og begreber inden for evaluering og usability test
 • Planlægning, gennemførelse og afrapportering af usability test
 • Planlægning, gennemførelse og rapportering af ekspertvurderinger af brugergrænseflader
 • Design, udførelse og analyse af både kvantitative og kvalitative spørgeskemaundersøgelser

Du kan finde hele CPUX-UT curriculum her.

Mere end 75 % af kursustiden vil blive brugt på usability test:

 • Planlægning (testplan, testscript, pilottest, rekruttering)
 • Gennemførelse (forberedelse, briefing, pre-test interview, moderation, testopgaver, debriefing)
 • Kommunikation af resultater (analyse af resultater, testrapport mm.)
 • Roller i en usability test
 • Kvantitative usability test
 • Varianter af usability test
 • Etiske regler for usability test

Certificering

Alle kan deltage i dette kursus, men du kan kun tilmelde dig certificeringstesten, hvis du har et gyldigt CPUX-F certifikat.

For at få et CPUX-UT certifikat skal du bestå

 • enten både en teoretisk og en praktisk certificeringstest
 • eller kun en teoretisk certificeringstest

Teoretisk test

Den teoretiske certificeringstest er en multiple choice-test med 40 spørgsmål. Testen tager 90 minutter. Hertil kommer 15 minutter, hvis engelsk ikke er dit modersmål, altså i alt 105 minutter. Du skal score mindst 28 point ud af 40 mulige for at bestå den teoretiske certificeringstest.

Testen gennemføres individuelt som online-test.

Praktisk test

Du skal i løbet af en uge planlægge, gennemføre og rapportere en usabilitytest af et website. Du kan placere denne uge præcis som det passer dig. Du skal teste med mindst 3 testdeltagere. Det er et krav, at alle testsessioner optages på video. Du skal aflevere en testrapport og de ubearbejdede videooptagelser. Tidsforbruget er 15-30 arbejdstimer.

Trustworks kan ikke garantere, at du består testen, men beståelsesprocenten ligger på omkring 90%.
Du kan finde et eksempel på en komplet teoretisk og praktisk certificeringstest her.

Underviser

Underviser på kurset er Rolf Molich, der er pioner inden for usability. Han har arbejdet med usability siden 1984 og har sammen med Jakob Nielsen udviklet den heuristiske evalueringsmetode. Rolf har været med til at udvikle CPUX-certificeringsprogrammet, og han har været involveret i udarbejdelsen af CPUX-UT curriculum.

Han blev i 2013 kåret af sine DIKU studerende som ”årets underviser”.

Kurset afholdes på dansk. Læreplan, slides, øvelser og certificeringstest er på engelsk.

Kursusmoduler og priser

Modul 1
3 dages CPUX-UT kursus – kr. 8.500

Modul 2
105 min teoretisk certificeringstest – kr. 2.500
(40 multiple choice spørgsmål)

Modul 3
Praktisk certificeringstest – kr. 2.500
(gennemførsel af usability test med mindst 3 testdeltagere)

Alle priser er ex moms.

Du kan frit sammensætte modulerne efter eget ønske – dog forudsætter certificering i modul 3, at modul 2 også er bestået.
Der gives 20% rabat på teoretisk certificeringstest (modul 2) til medlemmer af UX Danmark.

Forplejning

Trustworks sørger for fuld forplejning under kurset. Der vil være en let morgenmad (boller, frugt og kaffe) samt frokost. Derudover vil der være kage og andre snacks i løbet af dagen.
Er du vegetar eller allergisk over for bestemte fødevarer? Det er intet problem, men giv os venligst besked senest to uger før kursusstart.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål angående kurset, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har svaret på et par stykker herunder, men ellers henvender du dig bare til den kursusansvarlige: Elvi Nissen.

Er du forhindret i at deltage i vores kursus i denne omgang? Du er velkommen til at skrive en e-mail til os, og så skal vi nok orientere dig om, hvornår næste kursus er planlagt

Fordi han ikke er ansat i Trustworks. For at tilbyde så mange UXQB kurser og certificeringer som muligt i Danmark, har vi spurgt Rolf, om han ville være os behjælpelig med undervisning i de emner, vi måske ikke lige har folk, der kan afsætte tid til. Og vi var så heldige, at Rolf sagde “ja”.

Selvfølgelig! For hver to tilmeldinger får I en gratis plads på kurset – altså, 3 for 2. Certificeringstesten kan vi ikke tilbyde rabat på.

There’s a very good chance. All slides are in English and all tutors speak English. So please get in touch, and we’ll see what we can do.