Mød en trustworker: Projektlederen Rasmus

Hvem er bedst til at beskrive, hvordan en trustworker er? En trustworker! Hos Trustworks er vi tre teams: forretningsanalytikere, projektledere og IT-arkitekter.

I dette interview kan du møde Rasmus, som er projektleder og Cheif Knowledge Officer i projektlederteamet. Læs med og få et indblik i, hvordan det er at være projektleder hos Trustworks.

Tidlig flirt med tanken om Trustworks

“Jeg flirtede med tanken om Trustworks allerede inden, jeg var færdig med mine studier. En af partnerne fra Trustworks underviste mig på ITU, og gennem ham hørte jeg om virksomheden. Efter mit studie var jeg en tur forbi Udviklings- og forenklingsstyrelsen (UFST) i et par år, hvor jeg lærte en hel masse, men jeg vedligeholdt kontakten med Trustworks. Omkring marts 2021 blev vi enige om, at vi var et match. Under mine studier arbejdede jeg bl.a. som juniorkonsulent i IT-service- og driftbranchen, så jeg kendte nogenlunde til rollen som konsulent. Det var en mindre omvæltning at skifte fra en meget stor, politisk styret organisation som UFST til en mindre konsulentvirksomhed som Trustworks, hvor der er frie rammer og et minimum af bureaukrati. Det store fokus på sammenhold, kultur og vidensdeling tiltalte mig enormt meget, så jeg har ikke fortrudt skiftet et eneste sekund.”

Udvikling i højsædet

”Jeg har altid godt kunnet lide at studere, og hos Trustworks kan jeg i princippet fortsætte mine studier inden for de områder, jeg finder interessante. Jeg har med andre ord ret stor frihed til at bruge mit årlige uddannelsesbudget, på det som jeg har lyst til – inden for rimelighedens grænser, selvfølgelig. For mig har det indtil videre resulteret i et par PRINCE2-certificeringer, som, trods deres lidt rigide tilgang, er fine at have i rygsækken som projektleder. Derudover har jeg været til et par tech-konferencer heriblandt South by Southwest i Austin, Texas, hvor jeg fik en masse nye indtryk, som udviklede mig både fagligt og menneskeligt.

Helt generelt oplever jeg, at Trustworks er lydhør over for den udvikling, som jeg drømmer om. Samtidig er der altid råd og sparring at hente, når jeg skal have hjælp til at identificere, hvilken retning udviklingen skal gå. Hos Trustworks gør vi med andre ord alvor af at leve op til vores princip om ‘continuous improvement’.”

Samarbejde på tværs

”Ud over at kende til det teoretiske fundament for god projektledelse, så tror jeg også, at det er noget, man lærer af at gøre det og af at kigge på andre, som i forvejen er rigtig gode til det. Derfor er det også rart at være en del af et projektlederteam i Trustworks, som er sammensat af mennesker med forskellige baggrunde og erfaringsgrundlag, og som jeg kan trække på, når jeg har brug for hjælp.

En ting jeg vil fremhæve, som jeg har lært af mine mere erfarne projektlederkollegaer (og som også er et princip, vi arbejder efter i hele Trustworks), er vigtigheden af en grundig forventningsafstemning med kunden samt en ærlig tilgang til rådgivningen af dem. Efterlevelsen af princippet gør, at vi nogle gange er nødt til at tage nogle svære snakke med vores kunder og også nogle gange fortælle dem noget, de måske i virkeligheden ikke vil høre. Jeg oplever til gengæld også, at det er denne ærlighed, som skaber en stærk tillid mellem os og vores kunder.

Hvad angår det at hente hjælp fra sine kollegaer, så gør dette sig selvfølgelig ikke kun gældende for projektlederteamet, men også de andre teams i Trustworks – arkitekterne og forretningsanalytikerne – som jeg også altid kan trække på.

Som konsulent og projektleder skal jeg gerne kunne sætte mig ind i tingene forholdsvis hurtigt og til et niveau, som gør mig i stand til at lede projektet. Men jeg skal også kunne vurdere, hvor min tid giver størst værdi. Min tid er fx ikke altid brugt bedst ved at sætte mig dybt ind i et teknisk spørgsmål, da jeg kan trække på de tekniske kompetencer i mit bagland i stedet.

På den måde føler man sig aldrig alene som Trustworker, selvom man måske er alene på en opgave og kunderne oplever også, at når de køber en Trustworker, så køber de i princippet hele Trustworks’ vidensbank.”

Typiske arbejdsopgaver

“Min rolle som projektleder er dels at facilitere aktiviteterne i projektet og drive det fremad i samarbejde med projektteamet. Mit arbejde handler dog også i høj grad om at trække den rette viden frem fra medarbejdere og interessenter og præsentere den på en måde, så ledelsen kan forstå og træffe beslutninger på baggrund af den. Denne type arbejde, hvor jeg agerer bindeled mellem medarbejdere og ledelse, finder jeg meget interessant og udviklende, fordi jeg får mulighed for at bringe mine kommunikative og menneskelige evner i spil i kombination med min faglighed inden for projektledelse.

Lige nu arbejder jeg hos en kunde, som har kontorer forskellige steder i Norden og Europa, og deltagerne i mit projektteam er derfor også spredt ud over forskellige lande, hvorfor størstedelen af aktiviteterne foregår virtuelt. Som projektleder er det vigtigt at have fingeren på pulsen i projektet og organisationen, hvilket kan være udfordrende, når alt foregår i en virtuel kontekst. Derfor er det så meget desto mere vigtigt for mig ofte at tjekke ind hos interessenterne i projektet, hvilket giver en spændende hverdag, hvor jeg snakker med mange forskellige mennesker og løser forskelligartede problemer.”

Eksempler på arbejdsopgaver som jeg udfører inkluderer:

  • Udarbejdelse af diverse beslutningsoplæg (fx til styregruppemøder)
  • Facilitering af workshops og møder
  • Interessenthåndtering
  • Risikostyring
  • Mappingøvelser

Tre ord om Trustworks

1. Vidensdeling

”Trustworks’ store fokus på vidensdeling (og -udvikling) hjælper os til at holde os opdateret og forholde os kritisk. Det kan være gennem interne oplæg, vores tre årlige vidensdage, kurser og konferencer.

For at sikre kontinuerligt fokus på vidensarbejdet er det blevet organiseret ved hjælp af en Chief Knowledge Officer (CKO) i hvert team, hvoraf jeg selv varetager rollen i projektlederteamet. Vores arbejde som CKO’s indebærer at koordinere og planlægge vidensaktiviteter for vores respektive teams samt at planlægge de tre årlige vidensdage.”

2. Sammenhold

”En vigtig faktor i vores gode sammenhold er, at vi har det sjovt sammen. Hvad enten det er ude ved kaffemaskinen eller til store planlagte fredagsbarer, filmaftener, til padeltennis eller på vores årlige udlandstur. Hvis tiden og lysten er der, er der mulighed for at deltage i mange forskellige såvel faglige som sociale arrangementer – selvfølgelig altid i det omfang, som passer ind i ens liv. Der er stor respekt og forståelse for, at vi skal have arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed.”

3. Åbenhed

”Jeg sætter stor pris på, at vi i Trustworks taler åbent, om den rejse vi er på vækstmæssigt. Det gør vi bl.a., fordi vi er bevidste om, at den særlige kultur, vi har, skal passes og plejes – særligt når det går stærkt, og vi bliver flere og flere. Som medarbejder mærker jeg den åbenhed ved, at jeg kontinuerligt bliver inviteret til at give input om, hvad jeg synes karakteriserer vores kultur og, lige så vigtigt, hvordan vi holder den i hævd.”

Blå bog

  • Navn Rasmus Steen

  • Alder 29

  • Stilling Projektleder

  • UddannelseBachelor i Informatik & kommunikation fra RUC. Kandidat i Digital Innovation & Management fra ITU

  • Ansat i Trustworks siden april 2021

”Det store fokus på sammenhold, kultur og vidensdeling tiltalte mig enormt meget, så jeg har ikke fortrudt skiftet et eneste sekund.”

Rasmus
TW bomærke

Mere om Trustworks

Bliv klogere på hvilket slags konsulenthus Trustworks er ved at se vores kulturvideo.

Har du lyst til en uforpligtende kaffe? Send os en mail.